พระพิราพปาฏิหาริย์บันดาลทรัพย์

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แม่พระธรณี

แม่พระธรณี
 แม่พระธรณี
 แม่พระธรณี
 แม่พระธรณี
แม่พระธรณี 
 แม่พระธรณี
แม่พระธรณี

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระพิราพรุ่นเทวานิรมิต


พระพิราพรุ่นเทวานิรมิต
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต เนื้อเงิน
 ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์ 
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต 
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์ 
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต เนื้อนวโลหะ
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์ 
เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต เนื้อนวโลหะ
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์  
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต เนื้อสัตตะโลหะเต็มสูตร
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์ 
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต เนื้อสัตตะโลหะเต็มสูตร
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์ 
  พิธี ณ วัดดีบอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  พิธี ณ วัดดีบอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  พิธี ณ วัดดีบอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 พิธี ณ วัดดีบอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 พิธี ณ วัดดีบอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 พิธี ณ วัดดีบอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

*******เปิดจอง เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้....
-เนื้อเงิน บูชา 2500 บาท สร้างตามจำนวนการสั่งจองภายในวันที่15 มค.2561 ชนวนเนื้อเงินในพิธีนำฤกษ์สร้างได้ไม่เกิน35องค์คำนวนจากน้ำหนักชนวน
-เนื้อนวโลหะนำฤกษ์ บูชา500 บาท สร้าง299องค์ 
-เนื้อสัตตะโลหะเต็มสูตร บูชา 300 บาท สร้าง999องค์
***โดยท่านสามารถสั่งจองและโอนเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยโอนเงินมาที่บุญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส หนองเรือ เลขที่บัญชี 002-3-43672-8 ชื่อบัญชี ศักดิ์ ศรีธรรมมา โทร.0618963695และ0961499525 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และเบอร์ติดต่อ มาที่ช่องข้อความ หรือไลน์ไอดี:sak0618963695
***มีค่าส่ง50บาทต่อคนต่อครั้ง และ ไม่รับจองหมายเลข***
              ปัจจัยที่ได้จะนำไปตั้งเป็นกองบุญทอดกฐิน ถวายในปี2561 
กำหนดการส่งมอบภายหลังปลุกเศกวาระที่3แล้วไม่เกินวันที่25 มค.2561 จึงขอประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน ณ บัดนี้ ขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสละปัจจัยบูชาพระพิราพรุ่นเทวานิรมิตเพื่อร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ จงส่งผลให้ท่านทั้งหลายมีความคล่องต้วในทางโลกและทางธรรมเสมอกันทุกประการ เทอญ......

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
 พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
 พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
พระสุนทรีวาณี โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เศียรไหว้ครูพระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

เศียรไหว้ครูพระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
เศียรไหว้ครูพระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 เศียรไหว้ครูพระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
เศียรไหว้ครูพระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
 เศียรไหว้ครูพระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 เศียรไหว้ครูพระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
เศียรไหว้ครูพระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
เศียรพระพิราพไหว้ครูรุ่นแรกของ ศักดิ์ ศรีธรรมมา ขนาดเท่าจริง หล่อด้วยชนวนโลหะอาถรรพ์มากมาย จนไม่อาจสาธยายหมด สร้างเพียง 19 เศียร บูชาเศียรละ 20,000บาท(สองหมื่นบาท) ปัจจัยที่ได้....
-เป็นค่าใช้จ่ายในงานไหว้ครู บูชาครู ในวัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 (ไม่มีครอบ)
-เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างพระพุทธรูป"พระพุทธสุนทรบวรมงคล"(ซึ่งผมเป็นเจ้าภาพปั้น+พิมพ์) เป็นปางสมาธิเพชรหน้าตัก 29นิ้ว ฐานกว้าง40นิ้ว สูงรวม51นิ้ว โดยจะมีพิธีเททองในวันเสาร์ ที่14เดือน ตุลาคม 2560นี้ หลังจากนั้นจะอัญเชิญขึ้นประดิษบานบนซุ้มพระวิหารวัดหนองรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ท่านสามารถสั่งจองและโอนปัจจัยทั้งหมดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่.......
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัสหนองเรือ
เลขที่บัญชี 002-3-43672-8 ชื่อ ศักดิ์ ศรีธรรมมา
หมายเลขโทรศัพท์ 061-896-3695 และ 096-149-9525
จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์และเบอร์ติดต่อของท่านมาทางช่องข้อความ(อินบ๊อก)หรือส่งมาที่ line Id:sak0618963695
เมื่อเสร็จพิธีแล้วสามารถจัดส่งได้ทันที.....
ขอผลแห่งการร่วมกันสืบอายุพระศาสนาและการบูชาเทวดาครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกทางธรรม ตลอดกาลนานเทอญ.....